Časový plán MSR

 

Dátum Čas Čas
22.04.2017 12.00 koniec prezentácie 14.00 Otvorenie
22.04.2017   14.30 1.kolo
23.04.2017 09.00 2.kolo 15.00 3.kolo
24.04.2017 09.00 4.kolo  
25.04.2017 09.00 5.kolo 15.00 6.kolo
26.04.2017 09.00 7.kolo  
27.04.2017 09.00 8.kolo  
28.04.2017 09.00 9.kolo 14.30 vyhodnotenie