3. deň Kolo a simultánka

[pridané: 25.04.2017]

Za najkrajšie partie dňa sú vyhodnotené:

Jablonický, Martin - Holtman, Teodor  0:1
Machovčáková, Eliška - Vojtková, Linda  1:0

Kapičáková, Lucia - Kovaříková, Mária 1:0